Trực Tiếp Thánh Lễ Hôm Nay thứ 7 ngày 12/6/2021

Trực Tiếp Thánh Lễ hôm nay thứ 7 ngày 12/6/2021 Tuần thứ 11 thường niên năm B . Mục đích chia sẻ lời Chúa và Lòng Chúa Thương Xót đến với tất cả mọi người. Vì thế mong mọi người chia sẻ để người khác cũng biết và cùng nghe.
Thánh Lễ trực Tuyến được phát hàng ngày trên kênh vào lúc 4h30 đến 8h sáng và 16h đến 21h ..
* Vào Lúc 14 giờ hàng ngày có phát trực tiếp Giờ Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Chầu Thánh Thể. Xin kính mời cộng đoàn cùng hiệp thông với chúng con.

Dịch bệnh Corona Hay còn gọi là Covid 19 đang lan truyền rất nhanh. Nên chúng ta cùng nhau hiệp ý cầu xin Thiên Chúa Toàn Năng thương xót đến đoàn con dưới trần thế .
Các bài giảng Đức Cha Khảm;

Các bài giảng Cha Nguyễn Khắc Hy; https://www.youtube.com/playlist?list=PLvr6PAI1M7SYV6vDejs79wUkPPNn2KYvj

Bài giảng cha Phạm Quang Hồng; https://www.youtube.com/playlist?list=PLvr6PAI1M7SbbxC94tXSnjG_dvVRlNb0x

– Nếu có vấn đề gì liên quan đến bản quyền . Xin vui lòng thông báo , chúng con sẽ gỡ ngay lập tức.

– Xin Chân Thành Cảm Ơn Ban Truyền Thông Giáo Phận Xuân Lộc, Gp Buôn Ma Thuột, Gp Đà Lạt, Gp Vĩnh Long.. Giáo Xứ Thánh Tuân và các giáo xứ cho phép con được chia sẻ video ạ
-Xin phép để được sử dụng lại Video để chia sẻ Lời Chúa đến với tất cả mọi người.

Gmail dovietcong999@gmail.com

#ThanhLeTrucTiep#Tructiepthanhle #ThanhLeTrucTuyenHomNay #ThánhLễHômNay @Bài Giảng Công Giáo Mới Nhất

Trực Tiếp Thánh Lễ Hôm Nay thứ 7 ngày 12/6/2021

Trực Tiếp Thánh Lễ Hôm Nay thứ 7 ngày 12/6/2021

Nguồn: PhuKienXeCung.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *