Tóm Tắt Album K-12 – Melanie Martinez – K-12 album summary

#K12album
#K12thefilm
#summary

Xem ủng hộ em nó đi =((( https://www.youtube.com/watch?v=2HtaIvb61Uk

Sắp tới có thêm MV Play date nữa, nhưng hi vọng bài mới ra có thể nổi luôn chứ không đợi đến mấy năm sau mới hot =((((

Mong lắm những album mới, mỗi bài hát đều là một thông điệp ẩn ý xuất sắc

Tóm Tắt Album K-12 - Melanie Martinez - K-12 album summary

Tóm Tắt Album K-12 – Melanie Martinez – K-12 album summary

Nguồn: PhuKienXeCung.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *