Thi ứng dụng công nghệ thông tin | Phần lý thuyết.

 • Hướng dẫn thi phần lý thuyết Ứng dụng Công nghệ thông tin.
  Bên mình hiện tại đang tổ chức ôn tập và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ A2, B1, B2…và Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông Tin Cơ Bản và Nâng Cao.
  Liên hệ:
  Pacebook:facebook.com/trungtamtuyensinh24h
  Fanpage: facebook.com/lichthingoaingutinhoc/
  #thuycntt #thitinhoc#ungdungcntt #thuthuat #tinhoc #ungcntt #tinhoc #anhvan
  Danh mục

Thi ứng dụng công nghệ thông tin | Phần lý thuyết.

Thi ứng dụng công nghệ thông tin | Phần lý thuyết.

Nguồn: PhuKienXeCung.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *