SOLIDWORK 3D – HƯỚNG DẪN VẼ SOLIDWORK 3D CƠ KHÍ – BÀI 1

Hướng dẫn vẽ 3D trên SolidWork từ cơ bản đến nâng cao
Link bài tập : https://drive.google.com/file/d/11VIFVTsVtUJMxQajMKb_5A86oRhqy3Od/view?usp=sharing
Bạn nào cần thêm bài tập vẽ thì để lại mai trong phần bình luận mình sẽ gởi trước cho các bạn thực hành.
#Video dựng mô hình mô phỏng : https://youtu.be/xD_LxZugquk
#Video LẮP GHÉP KIỂM TRA VA CHẠM : https://youtu.be/4xspzMAkij8
#Video hướng dẫn vẽ 3D SolidWorks bài 4 : https://youtu.be/IGijdiMRAlM
#Video hướng dẫn vẽ 3D SolidWorks bài 3 : https://youtu.be/n8ONnnI3CMQ
#Video hướng dẫn vẽ 3D SolidWorks bài 2 : https://youtu.be/RE3AzBAN9DU
#Video hướng dẫn vẽ 3D SolidWorks bài 1 : https://youtu.be/gDREejvMaik
#Đăng ký video bật chuông để nhận video mới nhất nhé :
https://www.youtube.com/channel/UCl30fFNe2beIa46cV_dfEcw?view_as=subscriber

#Trang : https://www.facebook.com/NGUYENPHUQUOCTN/

SOLIDWORK 3D - HƯỚNG DẪN VẼ SOLIDWORK 3D CƠ KHÍ - BÀI 1

SOLIDWORK 3D – HƯỚNG DẪN VẼ SOLIDWORK 3D CƠ KHÍ – BÀI 1

Nguồn: PhuKienXeCung.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *