Playlist Tổng Hợp 蒋雪儿 | Tưởng Tuyết Nhi : Yến vô hiết, Đông thành tây tựu, nửa đời tuyết….

Tưởng Tuyết Nhi
Playlist:
[00:00] – Yến Vô Hiết (燕无歇)
[03:22] – Đông Thành Tây Tựu (东成西就)
[06:18] – Nửa Đời Tuyết ( 半生雪)
[09:23] – Mạc Vấn Quy Kỳ (莫问归期 )
[12:57] – Lạc Liễu Bạch (落了白)
[15:51] – Mây Mù ( 云雾 )
[19:01] – Một lời vĩnh biệt (别成诀)
[22:01] – Phù Sinh Nhất Niệm (浮生一念)
[25:14] – Dòng Sông Tình Yêu (愛河)
[28:51] – Yến Vô Hiết (燕无歇) DJ

#tuongtuyetnhu #dongthanhtaytuu #motloivinhbiet

Playlist Tổng Hợp 蒋雪儿 | Tưởng Tuyết Nhi : Yến vô hiết, Đông thành tây tựu, nửa đời tuyết....

Playlist Tổng Hợp 蒋雪儿 | Tưởng Tuyết Nhi : Yến vô hiết, Đông thành tây tựu, nửa đời tuyết….

Nguồn: PhuKienXeCung.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *