Phim tài liệu: Huyền thoại con đường tiền tệ

Phim tài liệu: Huyền thoại con đường tiền tệ

Để chi viện cho chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chúng ta đã lập ra các con đường huyền thoại gắn liền với những chiến công hiển hách: Đường Hồ Chí Minh trên biển, đường Hồ Chí Minh xuyên dãy Trường Sơn và con đường tiền tệ chi viện chiến trường. Thế nhưng vì nhiều lý do đặc biệt mà con đường tiền tệ còn ít được nhắc đến…

46 năm sau ngày đất nước thống nhất, được sự giúp đỡ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chúng tôi đã gặp được một số nhân chứng lịch sử, tiếp xúc với một số tài liệu từ thời chiến tranh, xin được khắc họa vài nét về con đường huyền thoại này như một nén hương thơm tưởng nhớ tới những người trong ngành ngân hàng đã hy sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc.

Phim tài liệu: Huyền thoại con đường tiền tệ

Phim tài liệu: Huyền thoại con đường tiền tệ

Nguồn: PhuKienXeCung.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *