Nobita's RE [Grebith] #1 Hướng dẫn tải game và bắt đầu game.

Nobita No Biohazard Grebith

Người dịch: Hiroshi

[Gợi ý Pass nếu có: Tên người dịch game]

https://drive.google.com/file/d/12JaAsrl_6J6Jnc0ACLW7A51Ebux9yRAO/view?fbclid=IwAR3RA_WXNOkuq3AidsU4AhYM6i-0yHt4nsse7i8N3XFGxmOiS2qr5XTlafA

HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI CÀI GAME:

📎Bước 1: Down về cài font https://goo.gl/zfkrfs

📎Bước 2: Chuyển System Locale qua Japan (xem bài viết: http://gamerpgmakervn.blogspot.com/…/huong-dan-cach-oi-loca…)
Link RPG 2003: https://tkool.jp/products/rtp.html?fbclid=IwAR2bMfrABhPNAXeaffKic8eOFQK3NbhLqfVsPDs7QDm4O2XTxJF6B0BXH1w

Nobita's RE [Grebith] #1 Hướng dẫn tải game và bắt đầu game.

Nobita's RE [Grebith] #1 Hướng dẫn tải game và bắt đầu game.

Nguồn: PhuKienXeCung.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *