Nhiều tỉnh, thành phố lùi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hiện nay, các tỉnh, thành phố trên cả nước đang có nhiều kịch bản để tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022.

(*) Theo dõi thêm tại www.vtcnow.net
#nowtinmoi #vtcnow

Nhiều tỉnh, thành phố lùi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Nhiều tỉnh, thành phố lùi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Nguồn: PhuKienXeCung.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *