KỸ THUẬT PITCHING| KHỞI NGHIỆP|NGUYỄN BÃO QUỐC

– mô hình kinh doanh, business model canvas
– Khởi nghiệp
– Kỹ thuật Pitching (trình bày dự án)
– Tài liệu khởi nghiệp: https://bqtraining.edu.vn/tai-lieu/

KỸ THUẬT PITCHING| KHỞI NGHIỆP|NGUYỄN BÃO QUỐC

KỸ THUẬT PITCHING| KHỞI NGHIỆP|NGUYỄN BÃO QUỐC

Nguồn: PhuKienXeCung.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *