Kinh nghiệm quốc tế về cải tạo các dòng sông qua đô thị

Mời các bạn truy cập hàng tuần vào kênh Youtube và Facebook – “Viện Nghiên cứu Đô thị và Phát triển Hạ tầng” để xem các tập tiếp theo về chủ đề: PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ & PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG. Xin trân trọng cảm ơn.
Facebook VNCĐT & PTHT: https://www.facebook.com/IUSID2021

Kinh nghiệm quốc tế về cải tạo các dòng sông qua đô thị

Kinh nghiệm quốc tế về cải tạo các dòng sông qua đô thị

Nguồn: PhuKienXeCung.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *