Hướng dẫn tập cơ tứ đầu đùi và đá dây kháng lực sau phẫu thuật tái tạo dcct

Đây là chân của mình sau khi mổ đã được 1 tháng rưỡi, chân đi lại đã ổn nhưng cơ thì khá bị teo

Hướng dẫn tập cơ tứ đầu đùi và đá dây kháng lực sau phẫu thuật tái tạo dcct

Hướng dẫn tập cơ tứ đầu đùi và đá dây kháng lực sau phẫu thuật tái tạo dcct

Nguồn: PhuKienXeCung.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *