Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 3 🖼️ Bài 1: Làm quen với phần mềm trình chiếu 🖼️ Chủ đề 4

 • 💻️ Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 3
  🖼️ Chủ đề 4: Thiết kế bài trình chiếu
  🖼️ Bài 1: Làm quen với phần mềm trình chiếu
  📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
  ☑ Tạo được trang trình chiếu mới, xóa trang trình chiếu đã có với phần mềm Microsoft Office PowerPoint 2019.
  ☑ Soạn được nội dung đơn giản vào trang trình chiếu.
  ☑ Lưu được bài trình chiếu đã soạn vào thư mục máy tính.
  ⏩ Facebook: https://fb.me/hoctinhoclop3

Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 3 🖼️ Bài 1: Làm quen với phần mềm trình chiếu 🖼️ Chủ đề 4

Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 3 🖼️ Bài 1: Làm quen với phần mềm trình chiếu 🖼️ Chủ đề 4

Nguồn: PhuKienXeCung.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *