Hướng Dẫn Chi Tiết Và Chạy Thực Tế Máy Xới Đất Mini ICC Tại Vườn Cây | Nông Cơ ICC Việt Nam

Hướng Dẫn Chi Tiết Và Chạy Thực Tế Máy Xới Đất Mini ICC Tại Vườn Cây | Nông Cơ ICC Việt Nam
==============================================================================
Máy được sử dụng trong video là dòng máy KAMA ICC 173F. Hướng dẫn có thể áp dụng cho các dòng máy khác của ICC như 178, 186, 188
====================================================================
Liên hệ:
+ Hotline: 0968 673 666 (Mr. Thành)
+ Hotline: 0913 035 818 (Mr. Tân)
+ Facabook Nông Cơ ICC Việt Nam: https://www.fb.com/nongcoiccvietnam
====================================================================
#iccvietnam #icc #nongcoicc #kama #nongnghiepvietnam

Hướng Dẫn Chi Tiết Và Chạy Thực Tế Máy Xới Đất Mini ICC Tại Vườn Cây | Nông Cơ ICC Việt Nam

Hướng Dẫn Chi Tiết Và Chạy Thực Tế Máy Xới Đất Mini ICC Tại Vườn Cây | Nông Cơ ICC Việt Nam

Nguồn: PhuKienXeCung.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *