Đi ngắm biển mùa đông ở Úc với Tân Một Cú

Đợt đi Úc ở Melbourne mình có được đi ra biển chơi, trời xám xịt chán dã man, nhưng măn mắn đi ăn món fish and chip rất là đã :))

Đi ngắm biển mùa đông ở Úc với Tân Một Cú

Đi ngắm biển mùa đông ở Úc với Tân Một Cú

Nguồn: PhuKienXeCung.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *