Con cháu họ Vương giới thiệu về Dinh thự Họ Vương tại Hà Giang

Dưới đây tôi mời các bạn cùng xem một đoạn video của ông Vương Duy Bảo, con cháu Vua Mèo, Đồng Văn, Hà Giang. Giới thiệu về tiểu sử, gia đình các thành viên Vua Mèo trước kia.

Con cháu họ Vương giới thiệu về Dinh thự Họ Vương tại Hà Giang

Con cháu họ Vương giới thiệu về Dinh thự Họ Vương tại Hà Giang

Nguồn: PhuKienXeCung.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *