Bảo Việt Khánh Hòa giới thiệu sản phẩm bảo hiểm "An Tâm Viện Phí" và "37 Bệnh/Tình trạng hiểm nghèo"

“AN TÂM VIỆN PHÍ” Sản phẩm Ưu Việt, bảo vệ toàn diện cho những người yêu thương! 👇
👉 Phí bảo hiểm rất thấp chỉ từ 97.000/năm
👉 Số tiền bảo hiểm quyền lợi chính lên đến 100.000.000/năm
👉 Trợ cấp nằm viện lên tới 500.000/ngày phòng thường và 1.000.000/ngày phòng chăm sóc đặc biệt
👉 Trợ cấp phẫu thuật lên tới 10.000.000/lần và 100.000.000/năm
👉 Lựa chọn chương trình bảo hiểm linh hoạt
👉 Trẻ em dưới 18 tuổi được mua độc lập không bắt buộc mua kèm Bố/mẹ
👉 Tham gia bảo hiểm độc lập với hợp đồng nhân thọ
👉 Chi trả bồi thường độc lập với các sản phẩm khác
👉 Chi trả bồi thường khoán và không yêu cầu hóa đơn tài chính
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Bảo Việt Khánh Hòa
☎️ Hotline: 0258 3522971
Facebook: https://www.facebook.com/BaoVietKhanhHoaOfficial/
✈ ✈ ✈ ✈ ✈

Bảo Việt Khánh Hòa giới thiệu sản phẩm bảo hiểm "An Tâm Viện Phí" và "37 Bệnh/Tình trạng hiểm nghèo"

Bảo Việt Khánh Hòa giới thiệu sản phẩm bảo hiểm "An Tâm Viện Phí" và "37 Bệnh/Tình trạng hiểm nghèo"

Nguồn: PhuKienXeCung.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *