BÀI TẬP NHÓM MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG – CHỦ ĐỀ : MẠNG XÃ HỘI

 • BÀI TẬP NHÓM MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG:
  Tên đề tài: Chủ đề 2: Mạng xã hội
  Nhóm: 08 – Lớp THVP1
  Thành viên:
  4 – Lê Thị Bích Diệp – Lớp 46K15.1
  16 – Nguyễn Thị Hoài – Lớp 46K15.1
  1 – Nguyễn Quế Hương – Lớp 44K07_CT2.2
  37 – Phạm Phương Thảo – Lớp 46K15.1
  24 – Nguyễn Nhật Minh – Lớp 46K15.1
  Trường Đại học Kinh Tế- Đại học Đà Nẵng
  GVHD: Nguyễn Thành Thủy

BÀI TẬP NHÓM MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG - CHỦ ĐỀ : MẠNG XÃ HỘI

BÀI TẬP NHÓM MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG – CHỦ ĐỀ : MẠNG XÃ HỘI

Nguồn: PhuKienXeCung.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *