Bài giảng Thánh Lễ Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót – ĐTC Phanxicô

Website: https://vaticannews.va/vi
Bản văn bài giảng: https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2020-04/bai-giang-le-long-chua-thuong-xot-dtc-phanxico.html

Bài giảng Thánh Lễ Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót - ĐTC Phanxicô

Bài giảng Thánh Lễ Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót – ĐTC Phanxicô

Nguồn: PhuKienXeCung.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *